TASAVVUF NEDİR?

TASAVVUF, KALBİ SAF YAPMAK, KÖTÜLÜKLERDEN TEMİZLEMEK DEMEKTİR. İNSANIN KALBİNİ, ALLAHÜ TEÂLÂNIN MUHABBETİNE BAĞLAMAK, RESÛLULLAHIN SÖZ, HAREKET VE AHLÂKINA UYMAK, YOLUNDAN GİTMEKTİR. KALB İLE YAPILMASI VE SAKINILMASI GEREKLİ ŞEYLERİ VE KALBİN, RÛHUN, KÖTÜLÜKLERDEN TEMİZLENMESİ YOLLARINI ÖĞRETEN İLME, TASAVVUF İLMİ DENİR. ÎMÂNIN YERLEŞMESİNİ, FIKIH İLMİ İLE BİLDİRİLEN İBÂDETLERİN SEVEREK, KOLAYLIKLA YAPILMASINI VE ALLAHÜ TEÂLÂNIN SEVGİSİNE KAVUŞMAYI SAĞLAR. TASAVVUF İLMİNE, AHLÂK İLMİ DE DENİR. ÂLİMLER TASAVVUFU ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE TA’RÎF ETMİŞLERDİR. BA’ZILARI ŞÖYLEDİR:

TASAVVUF, GÜZEL AHLÂKTIR. (İ. KETTÂNÎ)

TASAVVUF, KALBİ TEMİZLEMEKTİR. (EBÛ ALİ RODBÂRÎ)

TASAVVUF, EDEBE RİÂYETTİR. ( EBÛ MUHAMMED CEVÎRÎ)

TASAVVUF, İ’TİRÂZI BIRAKIP, EMREDİLENE PEKİ DEMEKTİR. (EBÛ SEHL SA’LÛKÎ)

TASAVVUF, NEFSİN KÖTÜ İSTEKLERİNİ TERK ETMEKTİR. (EBÛ HÜSEYN NÛRÎ)

TASAVVUF, FAYDASIZ İŞLERİ TERK ETMEKTİR. (EBÛ SAÎD İBNİ ARABÎ)

TASAVVUF, VAKTİ DEĞERLENDİRMEK VE VAKTİN KIYMETİNİ BİLMEKTİR. (İBNİ OSMAN MEKKÎ)

TASAVVUF, ALLAHÜ TEÂLÂNIN AHLÂKI İLE AHLÂKLANMAKTIR. (CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ)

TASAVVUF, KİMSEYE EZÂ VE CEFÂ VERMEMEK, HERKESE LÜTÛF VE İHSÂNDA BULUNMAK, HASTALIK VE MUSÎBETLERİ HERKESE İZHÂR ETMEMEK, DÜŞMANLARINI AFFETMEK, İNSANLIK MERTEBESİNİN EN YÜKSEK DERECESİNE KAVUŞMAYI USÛL İTTİHAZ ETMEKTİR. (AHMED ŞİRBÂHÎ)

GÜZEL VE ÇİRKİN HUYLAR

KALBİN, KÖTÜ HUYLARDAN TEMİZLENMESİ İÇİN, ALLAH İÇİN OLMAYAN HERŞEYİN SEVGİSİNİ KALBDEN ÇIKARMAK GEREKİR. BU YOLDA İLERLEMEK PEYGAMBERLERİN AHLÂKINDANDIR.

KÖTÜ SIFATLAR, CÂHİLLİK, ÖFKE, RİYÂ, KİN, HASED, KİBİR, UCUP CİMRİLİK, MAL VE MAKAM SEVGİSİ, ÖVÜLMEYİ SEVMEK, AYIPLAMAKTAN KORKMAMAK, SÛ-İ ZAN, ÖVÜNMEK GİBİ ŞEYLERDİR.

GÜZEL HUYLAR, İLİM, TEFEKKÜR, RIZÂ, HAYÂ, TEVÂZU, MERHAMET, MÜRÜVVET, CÖMERTLİK GİBİ GÜZEL İŞLERDİR.

HAK YOLUNDA İLERLEMEKTEN MAKSAT, KÖTÜ SIFATLARDAN KURTULMAK VE GÜZEL HUYLARLA SÜSLENMEKTİR.

TASAVVUF, YAHUDİ VEYA YUNAN FİLOZOFLARININ UYDURMASI DEĞİLDİR. TASAVVUF BİLGİLERİNİN HEPSİ RESULULLAHTAN GELMEKTEDİR. BUNLARIN İSİMLERİ SONRADAN KONULMUŞTUR. RESÛLULLAHIN, PEYGAMBER OLDUĞU BİLDİRİLMEDEN ÖNCE, KALBLE ZİKRETTİĞİ MU’TEBER ESERLERDE YAZILIDIR.

ZİKİR VE NEFS MUHASEBESİ, RESÛLULLAH VE ESHÂB-I KİRÂM ZAMANINDA DA VARDI. HİCRÎ 2. ASIR SONLARINDA, EHL-İ SÜNNETTEN, KALBLERİNİ GAFLETTEN KORUYANLARIN VE NEFİSLERİNİ ALLAHA İTÂ’ATE KAVUŞTURANLARIN BU HÂLLERİNE TASAVVUF VE KENDİLERİNE SOFÎ İSMİ VERİLDİ. KENDİNE İLK DEFA SOFÎ DENİLEN ZÂT, EBÛ HÂŞİM SOFÎ’DİR.

TASAVVUF, İSLÂM AHLÂKI İLE AHLÂKLANMAK İÇİN LÂZIM OLAN BİLGİLERİ ÖĞRETEN BİR İLİMDİR. TIP İLMİ, BEDEN SAĞLIĞINA ÂİT BİLGİLERİ ÖĞRETTİĞİ GİBİ, TASAVVUF DA KALBİN, RÛHUN, KÖTÜ HUYLARDAN KURTULMASINI ÖĞRETİR, KALB HASTALIKLARININ ALÂMETLERİ OLAN KÖTÜ İŞLERDEN UZAKLAŞTIRIR, ALLAH RIZÂSI İÇİN GÜZEL İŞ VE İBÂDET YAPMAYI SAĞLAR. ZATEN DİNİMİZ, ÖNCE İLİM ÖĞRENMEYİ, SONRA BUNA UYGUN İŞ VE İBÂDETİN ALLAH RIZÂSI İÇİN YAPILMASINI EMREDER. KISACA DİN, İLİM, AMEL VE İHLÂSTAN İBÂRETTİR.

HUZÛRA KAVUŞMAK İÇİN

DÜNYA VE ÂHIRET İYİLİKLERİNE, RAHAT VE HUZÛRA KAVUŞMAK İÇİN BİRİNCİ OLARAK DOĞRU BİR ÎMÂN SÂHİBİ OLMAK GEREKİR. DOĞRU BİR ÎMÂNA KAVUŞMAK İÇİN, EHL-İ SÜNNET İ’TİKÂDINI ÖĞRENMEK VE İNANMAK GEREKİR.

İKİNCİSİ, İNSANLARIN SAÂDETİ İÇİN LÂZIM OLAN ŞEY, DİNİN EMÎR VE YASAKLARINI ÖĞRENMEKTİR. DÎNİMİZDE BİLDİRİLEN HELÂLI, HARÂMI VE DİĞER HUSÛSLARI ÖĞRENMEK VE BUNA UYGUN HAREKET ETMEKTİR.

ÜÇÜNCÜSÜ, KALBİN KÖTÜLÜKLERDEN TEMİZLENMESİ VE NEFSİN TERBİYE EDİLMESİDİR. NEFS HEP KÖTÜLÜK YAPMAK İSTER. ONUN BU İSTEKLERİNDEN KURTULMAK VE ALLAH SEVGİSİNİ KALBE YERLEŞTİRMEK İÇİN, TASAVVUF ÂLİMLERİNİN ESERLERİNİ OKUYUP AMEL ETMEK LÂZIMDIR.

BİR KİMSE DOĞRU ÎMÂNA KAVUŞUR, DİNİN EMÎRLERİNİ SEVE SEVE YERİNE GETİRİRSE ENBİYÂYA, EVLİYÂYA VE MELÂİKEYE BENZER VE ONLARA YAKLAŞIR. AYNI CİNSTEN OLAN ŞEYLER, BİRBİRİNİ ÇEKTİĞİ GİBİ ONLAR TARAFINDAN YANLARINA ÇEKİLİR. ÇOK BÜYÜK BİR MIKNATISIN BİR İĞNEYİ ÇEKMESİ GİBİ ONU YÜKSEKLİKLERE ÇEKİP CENNETE KAVUŞMASINA SEBEP OLURLAR.

MA’NEN YÜKSELMEK DÜNYA VE ÂHIRET SAÂDETİNE KAVUŞMAK BİR UÇAĞIN UÇMASINA BENZETİLİRSE, ÎMÂN İLE İBÂDET, BUNUN GÖVDESİ VE MOTORLARI GİBİDİR. TASAVVUF YOLUNDA İLERLEMEK DE, BUNUN ENERJİ MADDESİ, YA’NÎ BENZİNİDİR. TASAVVUFUN İKİ GÂYESİ VARDIR: BİRİNCİSİ, ÎMÂNIN YERLEŞMESİ VE ŞÜPHE GETİREN TESİRLERLE SARSILMAMASI İÇİNDİR. ÂKIL İLE, DELİL VE İSPAT İLE KUVVETLENDİRİLEN ÎMÂN BÖYLE SAĞLAM OLMAZ. ALLAHÜ TEÂLÂ BUYURDU Kİ:

(KALBLERE ÎMANIN YERLEŞMESİ ANCAK VE YALNIZ ZİKİR İLE OLUR.) [RA’D 28]

ZİKİR, HER İŞTE, HER HAREKETTE ALLAHÜ TEÂLÂYI HATIRLAMAK, O’NUN RIZASINA UYGUN İŞ YAPMAK DEMEKTİR.

İKİNCİ GÂYESİ, İBÂDETLERDE KOLAYLIK, LEZZET HÂSIL OLMASI İÇİN, NEFİSTEN DOĞAN SIKINTILARIN GİDERİLMESİDİR. İBÂDETLERİ KOLAYLIKLA, SEVE SEVE YAPMAK VE GÜNÂH OLAN İŞLERDEN DE NEFRET EDİP UZAKLAŞMAK, ANCAK TASAVVUF İLMİNİ ÖĞRENİP, BU YOLDA İLERLEMEK İLE MÜMKÜNDÜR.

İMÂM-I MÂLİK HAZRETLERİ BUYURDU Kİ:

(FIKHI ÖĞRENMEDEN TASAVVUF İLE UĞRAŞAN DİNDEN ÇIKAR, ZINDIK OLUR. FIKHI ÖĞRENİP TASAVVUFTAN HABERİ OLMAYAN BİD’AT SAHİBİ, SAPIK OLUR. HER İKİSİNİ EDİNEN HAKİKATE KAVUŞUR.) [MEREC-ÜL BAHREYN]

TASAVVUFUN ŞİİR DİLİYLE AÇIKLANMASI

OLANLAR TEKKESİ ŞEYHİ İBRAHİM EFENDİ (K.S.) TASAVVUFUN TANIMINI AŞAĞIDAKİ DİZELERDE İFADE ETMİŞTİR:

BİDAYETTE TASAVVUF SOFİ BİCAN OLMAYA DERLER

NİHAYETTE GÖNÜL TAHTINDA SULTAN OLMAYA DERLER

TARİKATTE İBARETTİR TASAVVUF MAHV-I SURETTEN

HAKİKATTE SARAY-I SIRDA MİHMAN OLMAYA DERLER

BU ABU KİL LİBASINDAN TASAVVUF ARİ OLMAKTIR

TASAVVUF CİSMİ SAFİ NUR-I YEZDAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF LEM’AYI ENVAR-I MUTLAKTAN UYARMAKTIR

TASAVVUF ATEŞ-İ AŞK İLE SUZAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF ŞERAİT NAME-İ HESTİYİ DÜRMEKTİR

TASAVVUF EHLİ İMAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF ARİF OLMAKTIR HAKİMEN ADETULLAHA

TASAVVUF CÜMLE EHLİ DERDE DERMAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF TEN TILSIMIN İSM MİFTAHIYLA AÇMAKTIR

TASAVVUF BU İMARET KÜLLİ VİRAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF SOFİ KALİ TEBDİL EYLEMEKTİR BİL

TASAVVUF HER SÖZ Kİ SÖYLER AB-I HAYAT OLMAYA DERLER

TASAVVUF İLM-İ TABİRAT-Ü TEVİLATI BİLMEKTİR

TASAVVUF CAN EVİNDE SIRRI SÜBHAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF HAYRET-İ KÜBRADA MESTÜ VALİH OLMAKTIR

TASAVVUF HAKKIN ESRARINDA HAYRAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF KALB EVİNDEN MASİVALLAHI GİDERMEKTİR

TASAVVUF KALBİ MÜMİN ARŞI RAHMAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF HER NEFESTE ŞARKA VÜ GARBA ERİŞMEKTİR

TASAVVUF BU KAMU HALKA NİGEHBAN OMAYA DERLER

TASAVVUF CÜMLE ZERRATI CİHANDA HAKK’I GÖRMEKTİR

TASAVVUF GÜN GİBİ KEVNE NÜMAYAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF ANLAMAKTIR YETMİŞ İKİ MİLLETİN DİLİN

TASAVVUF ALEM-İ AKLA SÜLEYMAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF URYET-İ VÜSKA YÜKÜN CAN İLE ÇEKMEKTİR

TASAVVUF MAHZAR-I AYAT-I GUFRAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF İSMİ AZAMLA TASARRUFTUR BÜTÜN KEVNE

TASAVVUF CAMİİ AHKAMI KURAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF HER NAZARDA ZATI HAKKA NAZIR OLMAKTIR

TASAVVUF SOFİYE HER MÜŞKİL ASAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF İLMİ HAKKA SİNESİNİ MAHZEN ETMEKTİR

TASAVVUF SOFİ BİR KATREYKEN UMMAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF KÜLLÜ YAKMAKTIR VÜCUDUN NAR-I LA İLE

TASAVVUF NUR-I “İLLA” İLE İNSAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF ON SEKİZ BİN ALEME DOPDOLU OLMAKTIR

TASAVVUF NUH FELEK EMRİNE FERMAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF “KUL KEFA BİLLAH” İLE DAVET DÜRÜR HALKI

TASAVVUF İRCİ’İ LAFZIYLA MESTAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF GÜNDE BİN KERE ÖLÜP YİNE DİRİLMEKTİR

TASAVVUF CÜMLE ALEM CİSMİNE CAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF ZAT-I İNSAN ZAT-I HAKK’DA FANİ OLMAKTIR

TASAVVUF “KURBU EV EDNA”DA PİNHAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF CANI CANANE VERİP AZADE OLMAKTIR

TASAVVUF CAN-I CANAN CAN-I CANAN OLMAYA DERLER

TASAVVUF BENDE OLMAKTIR HAKİKAT HAK EY İBRAHİM

TASAVVUF ŞER-İ AHMED DİLDE BÜRHAN OLMAYA DERLER

TASAVVUFUN TARİFLERİ

OLANLAR ŞEYHİ İBRAHİM EFENDİ (K.S.)’NİN HALİFELERİNDEN OLAN KÜTAHYA’LI SUNULLAH GAYBİ HAZRETLERİ TASAVVUFU : “NEFYİ VÜCUD İLE AHLAKI HAMİDE VE EVSAFI CEMİLE SAHİBİ OLMAKTIR.” ŞEKLİNDE TANIMLAR.

MEVLANA CELALETTİN RUMİ HAZRETLERİ MESNEVİ ŞERİFİ’NDE : TASAVVUF NEDİR DİYE BİR ULUYA SORDULAR: “GAM VE KEDER ZAMANINDA FERAH BULMAKTIR.” İFADESİNİ KULLANDI.

ŞEYH EBU MUHAMMED EL CERİRİ HAZRETLERİ : “HER TÜRLÜ İYİ AHLAK İLE AHLAKLANIP HER NEVİ KÖTÜ AHLAKTAN UZAKLAŞMAKTIR.” DEMİŞTİR.

CÜNEYD BAĞDADİ HAZRETLERİ TASAVVUFU,” HAKKIN SENİ SENDE İFNA EDİP KENDİSİYLE İHYA ETMESİDİR.” İFADESİYLE TARİF ETMİŞTİR.

DİĞER BAZI ÜNLÜ SUFİLERE AİT TASAVVUF TARİFLERİ AŞAĞIDA VERİLMEKTEDİR .

( BU TARİFLER DR. MUSTAFA KARA’NIN “ TASAVVUF VE TARİKATLER TARİHİ” ADLI ESERİNDEN ALINMIŞTIR. )

REVEYM B AHMED BAĞDADİ : KENDİNİ ALLAH’IN MURAD ETTİĞİ ŞEY ÜZERİNE BIRAKIVERMEN, O’NUN İRADESİNE MUTLAK OLARAK TESLİM OLMANDIR. ÜÇ ESAS ÜZERİNE KURULMUŞTUR. FAKR; ALLAH’A MUHTAC OLMA ESASINA YAPIŞMAK, BEZL, İSAR VE CÖMERTLİĞİ GERÇEKLEŞTİREREK BUNU KENDİ VASFI HALİNE GETİRMEK, ALLAH’A TESLİM OLARAK İTİRAZ VE İHTİYARI TERK ETMEKTİR. CANINI BAĞIŞLAMAKTIR. BUNU YAPAMADINSA SUFİLERİN HEZEYANLARIYLA HİÇ UĞRAŞMA.

EBU BEKİR ŞİBLİ : KARŞILIKLI DOSTLUK VE SEVGİDİR. HİÇBİR KAYGI DUYMADAN ALLAH İLE BERABER OLMAKTIR. YAKICI BİR ATEŞTİR. DUYU ORGANLARINI ZAPTETMEK VE RUHUN ÜFLEYİŞLERİNE KULAK VERMEKTİR. TASAVVUF ŞİRKDİR, ORTAKLIKTIR. ÇÜNKÜ TASAVVUF KALBİ MASİVADAN MUHAFAZA ETMEKTİR. HALBUKİ MASİVA DİYE BİR ŞEY YOKTUR.

AMR B. OSMAN MEKKİ : KULUN HER VAKİTTE, O VAKİT İÇİNDE YAPILMASI EN UYGUN OLAN AMEL VE İBADETLE MEŞGUL OLMASIDIR.

EBU SAİD MİHENİ : VASITASIZ OLARAK KALBİN HAKK İLE KAİM OLMASIDIR.

CAFER HULDİ : ŞEREFLİ BİR AHLAKA DOĞRU YÜKSELMEK, KÖTÜ AHLAKTAN YÜZ ÇEVİRMEKTİR.

EBU BEKİR KETTANİ : AHLAKTIR. SENİ AHLAKEN GELİŞTİREN TASAVVUF, KALP SAFASI YÖNÜNDEN DE GELİŞTİRMİŞ OLUR.

TASAVVUFUN EN ÖNCE KİM TARAFINDAN SÖYLENDİĞİ BELİRLENEMEYEN DİĞER TARİFLERİ :

CÖMERTLİKTİR, ZARİFLİK VE TEMİZLİKTİR.

UYANIK VE MUTEYAKKIZ OLMAKTIR.

KİRLERDEN TEMİZLENMEK, KİNLERDEN KURTULMAKTIR.

ŞEHVET VE ARZUYU TERK ETMEKTİR.

MÜTEVAZİ OLMAK, YEDİRMEK, İÇİRMEK, İKRAMDA BULUNMAKTIR.

BİLMEKTİR. SADAKATTİR, CÖMERTLİKTİR, AHLAKTIR.

HAKK İLE MUVAFAKAT, HALK İLE GÜLÜŞMEKTİR.

CÖMERTLİK VE VEFADIR.

TASAVVUF, İNCİNMEMEK VE İNCİTMEMEKTİR.

TASAVVUF GÖNÜL BİLGİSİDİR.

TASAVVUF HİKMETLEŞMEKTİR.

TASAVVUF SEVMEYİ VE SEVİLMEYİ ÖĞRENMEKTİR.

TASAVVUF ZITLARI BİRLEŞTİRMEKTİR.

BÜTÜN BU TANIMLAR, MUHAMMED NURU’NUN PINARINDAN SULANAN HAK DOSTLARININ GÖNÜL BAHÇELERİNİN ÇİÇEKLERİDİR. FARKLI GİBİ GÖRÜNSELER DE ASLINDA BU TARİFLERİN HEPSİ AYNI MANAYI İFADE EDER. FARK YALNIZCA TASAVVUF EHLİNİN MİZAC VE MEŞREBİNDEN İLERİ GELİR. BÜTÜN BU TANIMLAR, RENGİNİ, AHENGİNİ O’NDAN ALMIŞTIR. O Kİ TASAVVUF EHLİNİN PİRİ HAZRETİ MUHAMMED (S.A.V.)’DİR. BU SÖZLER BATMAYAN GÜNEŞİN IŞIK HUZMELERİDİR. SAHİBİ CENABI HAK’DIR. HER VELİNİN TASAVVUF TANIMI DOĞRUDUR. ÇÜNKÜ BUNLAR, TASAVVUFU YAŞAYAN VE HİSSEDENLERİN GÖNÜL ALEMLERİNDEN HARF KALIPLARINA BÜRÜNMÜŞ, SATIRLARA DÖKÜLMÜŞ TARİFLERDİR.

BU TARİFLERİ GÖRDÜKTEN SONRA, SONUÇ OLARAK TASAVVUF HAKKINDA ŞUNLARI SÖYLEMEK MÜMKÜNDÜR :

İNSAN; GÖRÜNEN, BİLİNEN SURETİN DIŞINDA ÖZ VARLIĞI İTİBARİYLE BÜTÜN MAHLUKATIN EN ŞEREFLİSİDİR. İNSANIN KENDİNDE GİZLİ BİR HAKİKAT VARDIR. BU HAKİKAT ONDA DAİMA BİR TATMİNSİZLİK MEYDANA GETİRİR. NE SERVET, NE SAMAN, NE MEVKİ, NE MAKAM, NE ŞAN NE DE ŞÖHRET ONA HUZUR VERMEZ. HUZURU BULMAK VE SÜKUNETE ERİŞMEK İSTEYEN İNSAN BÜYÜK BİR ARAYIŞIN İÇİNE GİRER. İŞTE TASAVVUF EĞİTİMİ İHTİYACI BU NOKTADA ORTAYA ÇIKAR.

TASAVVUF YOLUNDA OLMAK VE BU YOLA GİRMEK İSTEYEN KİŞİLER BAŞKALARININ YAZDIĞI KİTAPLARI OKUMAKLA SADECE TASAVVUF HAKKINDA BİLGİ EDİNEBİLİRLER. ANCAK TASAVVUF EĞİTİMİ İÇİN BU TÜR BİLGİLER YETERLİ OLMAZ. ÇÜNKÜ TASAVVUF KULLUK YOLUDUR. ACZİMİZİ İTİRAF ETMEMİZ GEREKİR. BU KONUDA KAMİL BİR VELİ ŞÖYLE SÖYLEMEKTEDİR: “TASAVVUF ÖĞRENCİSİ EĞİTİMİNİN BAŞLANGICINDA ŞU İKİ İLMİ ÖĞRENMEK ZORUNDADIR. BİRİNCİSİ ACZ İLMİ İKİNCİSİ SÜKUT İLMİ.” KİŞİ ASLINDA VARLIĞIN ALLAH’A AİT OLDUĞUNU ALLAH DIŞINDA BİR VARLIK DAVASINDA BULUNMANIN VEHİM OLDUĞUNU KAVRAMALIDIR. TASAVVUF EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİ BU KAVRAYIŞ NOKTASINA GELEBİLMEK İÇİN SÜKUT ETMELİ, SUSMALI VE DİNLEMELİDİR. ACZ İLMİ, SÜKUT İLMİ KAVRANMAYA BAŞLADIĞINDA HAKİKAT KAPISI DA ARALANMAYA BAŞLAR.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s